Adast
Systems

Zákazníkům nabízíme řešení "šitá na míru". Naší vizí je být stabilní, konkurenčně silnou a plně zákaznicky orientovanou firmou.

Hlavní produkty
Adast Systems, a.s.

PHM

Výdejní stojany řady V-line splňují současné i budoucí nároky

 

CNG

Adast Systems, a.s. dodává kompletní řešení CNG technologie.

 

LPG

Výdejní stojany zkapalněných uhlovodíkových plynů.

 

AdBlue

Výdejní stojan pro výdej roztoku močoviny (AdBlue®)

 

WSE

Výdejní stojany kapaliny do ostřikovačů

 
Ostatní

Hybridní stojany,
vysavače, náhradní díly a další

Adast system

Společnost Adast Systems, a. s. je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače. Produkce z Adamova se již desítky let prezentuje na mezinárodním trhu pod obchodní značkou ADAST. Zákazníkům nabízíme řešení "šitá na míru". Naší vizí je být stabilní, konkurenčně silnou a plně zákaznicky orientovanou firmou.

Společnost Adast Systems, a.s. realizuje projekt "Marketingová podpora společnosti Adast systems, a.s.", registrační číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016832, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU - z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je podpora individuální účasti společnosti Adast Systems, a.s. na jednom zahraničním veletrhu UNITI EXPO 2024 v Německu, který je zaměřený na technologie a zařízení v oblasti maloobchodního ropného odvětví. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.